Na osnovu člana 14. Odluke o osnivanju privrednog društva Farmasi Cosmetics doo Beograd, sa registrovanim poslovnim sedištem u ul. Bulevar oslobođenja 111, MB: 21038121, PIB: 108633456, („FARMASI COSMETICS“), direktor FARMASI COSMETICS dana 01.11.2019. godine donosi:

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA FARMASI COSMETICS

 1. OPŠTE ODREDBE
 • FARMASI COSMETICS je privredno društvo kojeobavlja delatnost prodaje na malo putem interneta ili posredstvom pošte, i to prodaje kozmetičkih proizvoda robne marke FARMASI krajnjim kupcima za ličnu upotrebu.
 • Ovim Opštim uslovima poslovanja FARMASI COSMETICS („Opšti uslovi“), regulišu se i bliže uređuju sva pitanja koja se tiču kupovine proizvodaFARMASI putem interneta, kao što su registracija na zvaničnom sajtu FARMASI COSMETICS, naručivanje proizvoda, plaćanje proizvoda, izjavljivanje reklamacije na proizvode, vraćanje pogrešno poručenih proizvoda, vreme isporuke proizvoda, troškove dostave proizvoda i ostala pitanja.
 • Svrha donošenja Opštih uslova je utvrđivanje minimuma poslovnih principa i pravila po kojima posluje FARMASI COSMETICS i minimuma obaveza kupaca proizvoda, kao i obaveštavanje kupaca proizvoda o njihovim pravima i obavezama.
 1. KUPCI
 • Kupci proizvoda mogu da budu samo punoletna i poslovno sposobna fizička lica koja kupuju proizvode na malo za ličnu upotrebui koji su se pre kupovine registrovali na internet stranici FARMASI COSMETICS https://www.farmasi.rs.
 • Svaki kupac je dužan da pre kupovine popuni tražena polja na stranici za registraciju koja se nalazi na internet stranici FARMASI COSMETICS, na sledećoj putanji https://klub.farmasi.rs/login i u roku od 3 dana izvrši prvu porudžbinu, čime postaje član.
 • Nakon izvršenog procesa registracije u skladu sa instrukcijama i kreiranjakorisničkog imena i lozinke, kupac može da vrši naručivanje proizvoda.
 1. PROIZVODI I NARUČIVANJE
 • Svi proizvodii cene proizvoda, koji su u aktuelnoj ponudi se nalaze u katalogu koji se nalazi na internet stranici FARMASI COSMETICS.
 • Naručivanje proizvoda se vrši preko sistema za online naručivanje i to tako što se unesu šifre željenih proizvoda i količina proizvoda koji se naručuju.
 • Uslov da se prihvati narudžbina kupca jeste da kupac naruči proizvode u vrednosti od najmanje 1.500,00 dinara.
 • Kupcima koji poruče FARMASI proizvode FARMASI COSMETICS odobrava prodajni podsticaj u vidu: popusta u visini od 15%za porudžbine vrednosti od 2.500,00 do 4.999,00 dinara; popusta u visini od 20% za porudžbinu vrednosti od 5.000,00 do 9.999,00 dinara; popusta u visini od 25%za porudžbinu vrednosti od 10.000,00 dinara do 14.999,00 dinara; popusta u visini od 30%za porudžbinu vrednostiod 15.000,00 dinara do 24.999,00 dinara, a za porudžbinu čija je vrednost veća od 25.000,00 dinara popust od 33%.
 • FARMASI COSMETICS dostavlja naručene proizvodekurirskom službom u roku od 5 radnih danaod dana prijema porudžbenice, osim u slučaju nastupanja okolnosti za koje FARMASI COSMETICS ne odgovara, a kupac je dužan da uplati kupoprodajnu cenu na tekući račun naznačen na računu za proizvode, a najkasnije prilikom preuzimanja proizvoda od dostavljača.
 • Novi kupci FARMASI proizvoda ne plaćaju dostavu proizvoda u mesecu u kome su se registrovali, dok postojeći registrovani kupci proizvoda plaćaju dostavuu iznosu od 150 dinara za porudžbine vrednosti do 9.999,00 dinara, odnosno u iznosu od 100 dinara za porudžbine vrednosti od 10.000,00 do 14.999,00 dinara. Za porudžbine u vrednosti od 15.000,00 dinara i više, dostava je besplatna.
 • Ukoliko kupac ne preuzme poslate proizvode i isti se vrate FARMASI COSMETICS, kupac je dužan da plati troškove slanja proizvoda prvi put, troškove vraćanja proizvoda i troškove slanja proizvoda drugi put.
 1. REKLAMACIJE I ODUSTANAK OD UGOVORA
 • Svaki kupac može izjaviti reklamaciju zbog nesaobraznosti proizvoda popunjavanjem reklamacionog lista koji se nalazi na internet strani FARMASI COSMETICS.
 • Sva obaveštenja o reklamacijama i rokovima za izjavljivanje i rešavanje reklamacije, kupci mogu pronaći na internet stranici u odeljka „reklamacije“ na putanji http://farmasi.rs/index.php/reklamacija ili posredstvom sistema za online naručivanje, odabirom sekcije „porudžbine“, zatim „reklamacija“ i na kraju proizvoda na koji se reklamacija odnosi, uz navođenje uzroka reklamacije.
 • Svaki kupac može da odustane od kupovine proizvoda u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda i u tom slučaju je dužan da popuni obrazac za odustanak, isti pošalje FARMASI COSMETICS, kao i da o svom trošku vrati proizvode koje je poručio u ambalaži u kojoj ih je primio i neoštećene kako bi FARMASI COSMETICS mogao da mu izvrši povraćaj uplaćenih sredstava.
 1. OSTALE ODREDBE
 • FARMASI COSMETICS zadržava pravo da u svako vreme, bez prethodne najave, promeni Opšte uslove ili podatke na bilo kom delu svoje internet stranice.
 • Jedino u slučaju promene cene proizvoda, FARMASI COSMETICS je u obavezi da o istoj obavesti kupca koji je proizvod poručio, ukoliko proizvod još uvek nije poslat.
 • Za sva pitanja koja imate u vezi sa kupovinom FARMASI proizvoda možete se obratiti slanjem email-a na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Za sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima, primenjivaće se odredbe Zakonao obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i ostali važeći propisi Republike Srbijekoji regulišu ovu oblast.

________________________

Leonard Marković, direktor

U Beogradu, 01.11.2019

FARMASI 2021 - sva prava pridržana
DESIGNER