FARMASI zadržava sva prava da otkaže nagrade motivacionih programa za učesnike i/ili diskvalifikuje i isključi učesnike iz programa i iz bilo koje nagrade u bilo kom trenutku po vlastitom nahođenju, ukoliko FARMASI veruje da su učesnici prekršili ili manipulisali bilo koji objavljeni uslov ili pravilo motivacionog programa i/ili gde su učesnici postupali na način koji nije u skladu sa generalno prihvaćenim dobrim poslovnim namerama, postupcima ili etičkim pravilima.

Učestvovanje u motivacionim programima je dobrovoljno.

Ukoliko ste bili aktivni i ispunili postavljene kriterijume, na svoju porudžbinu dodajte šifru odabranog proizvoda ili seta proizvoda. U suprotnom proizvodi neće biti dostavljeni.

U motivacionom programu za nove članove u toku jednog meseca (kampanje), moguće je preuzeti maksimalno 3 seta i to samo u jednoj porudžbini. U slučaju isteka zaliha proizvoda, FARMASI će ih zameniti proizvodima iste ili veće vrednosti.

Cene proizvoda iz motivacionih programa su konačne i na njih se ne ostvaruje dodatni popust. Motivacioni programi ne grade iznos za ostvarivanje minimalne porudžbine od 1.999 DIN, ali grade iznose potrebne za ostvarivanje ostalih pragova popusta.

FARMASI zadržava sva prava da prilagodi ili izmeni i dopuni bilo koji ili sva pravila i uslove motivacionih programa za vreme njihovog trajanja i dalje da otkaže ceo program u bilo kom trenutku prema vlastitom nahođenju po prethodnom obaveštenju učesnika programa. Obaveštenja će biti objavljena na internet stranicama Farmasija i/ili na uobičajeni način informisanja. Prilagođavanje, izmene i dopune i/ili otkazivanje motivacionih programa važe od trenutka kada su objavljene na internet stranicama Farmasija i/ili na uobičajeni način informisanja, osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju dodatnog prilagođavanja, izmene i dopune ili otkazivanja programa, učesnici prihvataju da nemaju pravo na bilo kakvu naknadu ili odštetu u bilo kom obliku.

FARMASI COSMETICS DOO
Bulevar Oslobođenja 111, 11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381/11-2603-280, 2603-519, 2603-575
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.farmasi.rs

FARMASI 2021 - sva prava pridržana
DESIGNER