FARMASI COSMETICS D.O.O. BEOGRAD

(opšti uslovi poslovanja i prometa proizvoda i uslovi članstva i kupovine proizvoda)

1. Članovi društva (u daljem tekstu: član) će imati pravo da kupuju FARMASI proizvode po specijalnim popustima u odnosu na cene iz kataloga FARMASI COSMETICS D.O.O. (u daljem tekstu FARMASI). Nivo popusta i cene iz FARMASI kataloga koji će važiti za porudžbinu nekog člana biće oni koje je izdao FARMASI i koji su trenutno na snazi na dan plasiranja porudžbine.

2. FARMASI može, s vremena na vreme da, po sopstvenom nahođenju, izmeni nivoe specijalnih popusta za članove i cene iz FARMASI kataloga, kao i bilo koji iznos koji se plaća za isporuku porudžbine. Članovi će biti blagovremeno obavešteni o takvim izmenama.

3. FARMASI će prihvatiti porudžbine za proizvode samo ukoliko dostižu ili prelaze minimalnu vrednost porudžbine u visini od 1.999,00 dinara, kako FARMASI blagovremeno obavesti članove.

4. Ukoliko član želi da vrati ili zameni neki proizvod koji je poručio od firme FARMASI u skladu sa uslovima garancije, FARMASI će ili vratiti članu novac po ceni koju je platio za taj proizvod ili će ga zameniti drugim. Međutim, član prvo mora vratiti taj proizvod u njegovom originalnom pakovanju u roku od 30 dana od datuma isporuke, a nakit u roku od 15 dana od datuma isporuke.

5. Član je dužan da plati za svaku porudžbinu i bilo koje troškove isporuke u banci koju na fakturi naznači FARMASI, transferom na bankovni račun firme, direktno na kasu firme FARMASI, ili pouzećem dostavljaču. Plaćanje se mora izvršiti najkasnije po preuzimanju isporuke predmetnih proizvoda.

6. Svakom FARMASI članu strogo je zabranjeno da se predstavlja kao zaposleni ili kao predstavnik firme FARMASI, kao niti da ugovara ili da tvrdi da je ovlašćen da ugovara obaveze firme. Član nije ovlašćen da preuzima bilo kakvu obavezu na ime firme FARMASI.

7. Podrazumeva se da svaki član kupuje proizvode kao krajnju potrošnju, za ličnu ili porodičnu upotrebu ili kao poklon, a ni u kakvom slučaju za dalju prodaju istih.

8. FARMASI članstvo je nasledno i član ga može preneti na člana svoje uže porodice, ukoliko iz opravdanih razloga član nije u mogućnosti da ispunjava uslove svoga članstva.

9. Članstvo FARMASI otvoreno je za osobe preko 18 godina starosti.

10. Svaki član daje svoj pristanak da FARMASI prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, ime jednog roditelja, prezime, adresu stanovanja i e-mail adresu, broj lične karte ili broj pasoša, broj telefona i sl. kontakt podatke). Lične podatke člana firma će koristiti radi dostave proizvoda i radi dospelih potraživanja, da obavesti članove o novim proizvodima i ponudama za koje firma FARMASI misli da bi član mogao biti zainteresovan, o nekim važnim promenama na web stranicama ili iz bilo kojih drugih marketinških i informativnih razloga za koje firma FARMASI misli da bi članove mogli interesovati.

11. FARMASI će preduzeti odgovarajuće pravne, organizacione i tehničke mere radi zaštite podataka o ličnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima o privatnosti, poverljivosti i sigurnosti ličnih podataka. Pročitao/la i saglasan/na sam da

Farmasi može koristiti i obrađivati moje podatke o ličnosti, kao što je navedeno u članu 10.

FARMASI COSMETICS D.O.O može po sopstvenom nahođenju u bilo koje vreme izmeniti ove uslove članstva i kupovine proizvoda. Članovi će biti obavešteni o takvim izmenama blagovremeno.

FARMASI 2021 - sva prava pridržana
DESIGNER