Opšte odredbe

Ovi Opšti uslovi prodaje Internet trgovine društva FARMASI COSMETICS d.o.o. (dalje u tekstu: Uslovi prodaje) odnose se na korišćenje i/ili kupovinu FARMASI proizvoda putem FARMASI Internet trgovine dostupne na https://klub.farmasi.rs/ (dalje u tekstu: FARMASI web shop) isključivo na području Republike Srbije.

Nosilac svih prava web stranice https://www.farmasi.rs/ i pružatelj usluge Internet trgovine („trgovac“) je:

FARMASI COSMETICS d.o.o. sa sedištem u Beogradu (Grad Beograd), Bulevar Oslovođenja 111 , upisano u APR, pod PIB: 108633456, MB: 21038121, mail adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefonski broj: +381 11 2603 280 (dalje u tekstu: FARMASI ili trgovac).

Korišćenjem FARMASI web shopa prihvatate ove Uslove prodaje, kao i Uslove korišćenja Internet stranice https://klub.farmasi.rs/ s kojima se možete detaljno upoznati ovde: https://www.farmasi.rs/index.php/uvjeti .

Korišćenjem FARMASI web shopa smatra se da su korisnici (kupci) u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje i da ih u celosti razumeju i prihvataju. S obzirom na to korisnike FARMASI web shopa upućujemo da pre kupovine FARMASI proizvoda putem FARMASI web shopa pročitaju ove Uslove prodaje i da iste redovno proveravaju, sve kako bi bili upoznati s mogućim promenama istih odnosno sa svim svojim pravima i obavezama.

Ovi Uslovi prodaje ujedno predstavljaju i predugovorno obaveštenje kada ugovor o prodaji sklapa potrošač u svojstvu kupca, pri čemu se potrošač u skladu sa Zakonom o potrošačima definiše kao svako fizičko lice koja sklapa pravni posao ili deluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne ili profesionalne delatnosti, i ako se ugovor o prodaji sklapa između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremene fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednom mestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora i za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istovremene fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronska pošta.

FARMASI zadržava pravo promene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključujući i delimično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova prodaje i Uslova korišćenja web stranice https://klub.farmasi.rs/.

Slike proizvoda na FARMASI web shopu su ilustrativne prirode. Slika koja ilustruje proizvod na FARMASI web shopu ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda i kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove.

 

Uslovi prodaje

Kupac može kupovati proizvode na FARMASI Web shopu kao gost ili kao registrovani korisnik. U slučaju da kupac kupovinu vrši kao gost, od kupca će se tražiti samo oni podaci koji su bitni odnosno nužni za obradu porudžbine.

Registracijom korisnik postaje član FARMASI kluba i uživa u pogodnostima koje proizlaze iz članstva, dok korisnici FARMASI Web shopa koji kupuju kao gosti ne uživaju u pogodnostima koje proizlaze iz članstva.

Korisnik može biti samo punoletna i poslovno sposobno fizičko lice. Ugovor u ime i za račun maloletnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a delimično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi FAMASI ne snosi nikakvu odgovornost. FARMASI ne odgovara za eventualne posledice takvog korišćenja.

Podrazumeva se da svaki korisnik kupuje proizvode za krajnju potrošnju odnosno za ličnu upotrebu, ni u kom slučaju za njihovu preprodaju. Ako se neki korisnik želi baviti bilo kojim oblikom trgovine, potrebno je da preduzme sve potrebne korake u skladu s relevantnim zakonskim propisima.

Za kršenje odredbi Uslova prodaje iz ovog poglavlja, FARMASI zadržava pravo, prema slobodnoj proceni, da ugasi korisnički račun člana, bez obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

I) Članstvo

Registracijom korisnik postaje član FARMASI kluba („član“). U postupku registracije odnosno kreiranja korisničkog računa, korisnik je obavezan da odabere ime i prezime pod kojim će vršiti porudžbinu, odabrati sigurnosnu lozinku i dostaviti ispravnu e-mail adresu i adresu za dostavu. Svi podaci potrebni za registraciju odnosno kreiranje korisničkog naloga moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korišćenje ili upotreba tuđih podataka.

Članski broj biće dodeljen kupcu prilikom obrade prve porudžbine, od tog trenutka aktiviraju se članska prava. Registracija, odnosno izrada korisničkog profila omogućuje kupcu čuvanje i praćenje njegovih porudžbina, kao i određene pogodnosti prilikom kupovine FARMASI proizvoda, ako su takve pogodnosti dostupne.

Registracija ili korisnički nalog kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno saopštavanje podataka o registraciji ili korisničkom nalogu trećim osobama. Član je obavezan da čuva podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dopuštena upotreba tuđeg korisničkog računa.

Članstvo prestaje automatizmom ako član ne izvrši ni jednu porudžbinu u periodu od 6 (šest) meseci od datuma poslednje izvršene porudžbine. U tom slučaju, korisnik je dužan da podnese zahtev za reaktiviranje članstva na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II) Pogodnosti za članove

  1. TABLICA POPUSTA KOD KUPOVINE FARMASI PROIZVODA:

Za kupovinu u iznosu do 2.998 DIN  član ne ostvaruje pravo na popust.

Za kupovinu u iznosu od 2.999DIN pa do iznosa od 6.499 DIN član ostvaruje 15% popusta na celokupni iznos porudžbine.

Za kupovinu u iznosu od 6.500 DIN pa do iznosa od 10.999 DIN član ostvaruje 20% popusta na celokupni iznos porudžbine.

Za kupovinu u iznosu od 11.000 DIN pa do iznosa 15.999 DIN član ostvaruje 25% popusta na celokupni iznos porudžbine.

Za kupovinu u iznosu od 16.000 DIN pa do iznosa od 25.999 DIN član ostvaruje 30% popusta na celokupni iznos porudžbine.

Za kupovinu u iznosu od 26.000 DIN i više član ostvaruje 33% popusta na celokupni iznos porudžbine.

Popust se primenjuje samo na iznos ukupne kupoprodajne cene Farmasi proizvoda.

  1. TABLICA POPUSTA KOD KUPOVINE NUTRIPLUS PROIZVODA

Za kupovinu u iznosu od 2.999 DIN pa do iznosa od 5.999 DIN član ostvaruje 25% popusta na celokupni iznos porudžbine.

Za kupovinu u iznosu od 6.000 DIN i više član ostvaruje 40% popusta na celokupan iznos porudžbine.

Popust se primenjuje samo na iznos ukupne kupoprodajne cene Nutriplus proizvoda.

  1. OSTALI POPUSTI

Na setove, modne dodatke i ostale nekozmetičke artikle u katalogu obračunava se 15% popusta, nezavisno o iznosu kupoprodajne cene.  Farmasi zadržava pravo promene iznosa ovog popusta. U slučaju promene, iznos popusta biće naveden na FARMASI web shopu.

U slučaju kupovine Nutriplus i Farmasi proizvoda članovi ostvaruju pravo na 25% popusta uz uslov minimalne porudžbine od 2.999 DIN.

III) Gost

Ako korisnik odluči da ne želi postati član i da će kupovinu izvršiti kao gost, u postupku kreiranja porudžbine, obavezan je da odabere ime i prezime pod kojim će vršiti porudžbinu, upisati validnu e-mail adresu i adresu za dostavu. Podaci koje Farmasi traži od gosta prilikom kupovine nužno su potrebni za izvršenje ugovora o kupoprodaji.

Svi podaci predani kod izrade porudžbine moraju biti tačni pri čemu je izričito zabranjeno korišćenje ili upotreba tuđih podataka.

Gost ne  koristi pogodnosti članstava i kupuje proizvode prema redovnim cenama dostupnim na Farmasi web shopu.

IV) Sklapanje i raskid ugovora o kupoprodaji

Sve navedeno na FARMASI web shopu predstavlja poziv na stavljanje ponude, odnosno, u ovom slučaju porudžbine. 

FARMASI će prihvatiti porudžbinu člana samo ako vrednost porudžbine iznosi 1.999 DIN ili više.

Gost nije ograničen minimalnom vrednošću  porudžbine.

Ugovor o kupoprodaji stupa na snagu i obavezuje od trenutka kada kupac primi email, na e-mail adresu upisanu prilikom registracije, kojom FARMASI potvrđuju da je primio porudžbinu odnosno prihvatio ponudu kupca. 

V) Pravo kupca na jednostrani raskid Ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana, bez navođenja razloga.

Rok za jednostrani raskid počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi, koju je kupac za to ovlastio, a koja nije prevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predat u posed.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora, ako je predmet Ugovora lako kvarljiva roba ili roba koja ima kratki rok valjanosti ili ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja je bila otpečaćena/otvarana nakon dostave, pa je iz zdravstvenih ili higijenskih razloga neprikladna za povrat.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, prometa i funkcionalnosti robe.

Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, kupac mora obavestiti  FARMASI o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora, pre isteka četrnaestodnevnog roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom ili elektrosnkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektrosnke pošte, a može koristiti i priloženi primer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Primerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se ovde i možete ga elektronski ispuniti i poslati. U slučaju slanja obaveštenja o jednostranom raskidu ugovora putem emaila, potvrdu o prijemu obaveštenja o jednostranom raskidu ugovora FARMASI će dostaviti kupcu, bez odlaganja, elektronskom poštom.

Kupac je dužan da proizvod(e) vrati ili preda FARMASI-u bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je FARMASI-u uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Ako kupac, u skladu s odredbama ovog odeljka jednostrano raskine Ugovor, FARMASI će izvršiti povrat novca koji je od kupca primio na ime plaćanja kupoprodajne cene za poručeni proizvod, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja o jednostranom raskidu Ugovora. FARMASI vraća troškove isporuke, osim u slučaju kada je kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju FARMASI nudi. FARMASI može izvršiti povrat novca tek nakon što proizvod bude vraćen ili nakon što kupac dostavi nesporan dokaz da je proizvod poslao nazad FARMASI-u. FARMASI povrat novca uvek izvršava na bankovni račun kupca. Kupac je dužan da obavesti  FARMASI o broju računa na koji želi da se povrat izvrši.

Direktne troškove povrata proizvoda, kupac snosi sam.  

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvoda, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti proizvoda.

VI) Pravo kupca na prigovor/reklamaciju

Poručeni proizvodi pakovani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakovanje pošiljke. Ukoliko pakovanje  pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije prijem iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakovanja oštećen. Odbijanjem prijema, dostavna služba će pošiljku vratiti FARMASI-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Prigovori vezani uz nedostatke proizvoda kao i svi ostali prigovori mogu se izjaviti u poslovnim prostorijama društva FARMASI, u pisanoj formi putem pošte, elektrosnkim putem ili usmeno putem telefona:

broj telefona: +381 11 2603 280

e-mail adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

adresa kancelarije: FARMASI COSMETICS d.o.o., Beograd, Bulevar Oslobođenja 111.

Za izjavljivanje prigovora/reklamacije kupac može koristiti obrazac koji je dostupan ovde:

Reklamacioni list

FARMASI će odgovoriti na prigovor kupca u roku od 15 dana na način da će kupca obavestiti  je li njegov prigovor osnovan ili ne.

U slučaju osnovanog prigovora kupac ima pravo, prema svom izboru, na raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa, ili zamenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, FARMASI upućuje kupca da u prigovoru pošalje fotografiju neispravnog/oštećenog proizvoda, a sve kako bi se opravdanost prigovora brže i jednostavnije utvrdila.

Prilikom vraćanja, proizvod mora biti neoštećen (ukoliko razlog prigovora nije oštećenje proizvoda), u nepromenjenoj količini (nekorišćen) i u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun, ukoliko postoji, u suprotnom FARMASI neće uvažiti prigovor.

U slučaju spora oko opravdanosti prigovora i/ili načina na koji je proizvod vraćen, proizvod će se dati na veštačenje u za to ovlašćenoj ustanovi ili ovlašćenom sudskom veštaku.

U slučaju da kupac nije zadovoljan načinom na koji je rešen njegov prigovor, može pokrenuti vansudski ili sudski postupak vezano za dalje ostvarenje svojih potrošačkih prava. Kupac spor može pokušati vansudski rešiti putem jednog od tela nadležnih za alternativno rešavanje potrošačkih sporova koja deluju u Republici Srbiji, kao na primer:

1. nacionali centar za posredovanje u rešavanju sporova https://ncp.rs/;

VI) Ispunjenje Ugovora i odgovornost za materijalne nedostatke

FARMASI je dužan kupcu ispuniti Ugovor u skladu s odredbama Ugovora te primenjivim odredbama  Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.

FARMASI odgovara za materijalne nedostatke svojih proizvoda koji se prodaju putem FARMASI web shopa. U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu FARMASI odgovara za iste u skladu sa važećim odredbama Zakona o obveznim odnosima i/ili Zakona o zaštiti potrošača.

Kao prodavac FARMASI ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon isteka dve godine od prodaje stvari.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se veštačenjem u ovlašćenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog veštaka.

Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od godinu dana od dana prelaza rizika na kupca (potrošača), a FARMASI smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove veštačenja snosi FARMASI, a konačno ih snosi FARMASI ili kupac (potrošač), ovisno o rezultatu veštačenja.

Ako se materijalni nedostatak na robi pojavi nakon isteka roka od godine dana, ali ne kasnije od dve godine od dana prelaza rizika na kupca (potrošača), troškove veštačenja snosi kupac (potrošač), a konačno ih snosi FARMASI ili kupac (potrošač), ovisno o rezultatu veštačenja.

VII) Cene proizvoda

Cene svih proizvoda na FARMASI web shopu izražene su u dinarima (“DIN/ RSD”) i uključuju porez na dodanu vrednost prema primenjivoj stopi.

Cene proizvoda su podložne promenama sve do trenutka izvršenja porudžbine od strane kupca.

Cena dostave porudžbine nije uključena u izraženu cenu proizvoda. Administrativni trošak obrade porudžbine, koji se primenjuje na porudžbine članova, nije uključen u cenu proizvoda.

IX) Cena dostave

Trošak dostave zavisi o tome kupujete li na FARMASI web shopu kao član ili gost.

IX. a Cena dostave i administrativni trošak obrade porudžbine za članove

Administrativni trošak u visini od 200 DIN se naplaćuje za porudžbine u iznosu od 1.999 DIN do 2.998 DIN kao trošak obrade porudžbine male vrednosti.

Administrativni trošak u visini od 60 DIN se naplaćuje na sve porudžbine u iznosu od 2.999 DIN  i više.

Prilikom prve porudžbine član ne plaća troškove dostave. Cena svih ostalih dostava zavisi od iznosa porudžbine i odabranom načinu dostave

Trošak dostave za članove zavisi od odabranog načina dostave:

  1. Dostava kurirskom službom AKS u zavistnosti od visine narudžbine:
  • za iznos porudžbine od 2.999 DIN do 10.999 DIN trošak dostave iznosi 110 DIN
  • za iznos porudžbine od 11.000 DIN do 15.999 DIN trošak dostave iznosi 160 DIN
  • za iznos porudžbine od 16.000 DIN i više dostava je BESPLATNA

IX. b Cene dostave za gosta

Prilikom kupnje na FARMASI web shopu gost plaća trošak dostave u iznosu od 210 dinara, bez obzira na vrednosti narudžbine.  

X) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cene proizvoda i trošak dostave može se izvršiti na jedan od sedećih načina:

  1. Plaćanje pouzećem-gotovinom. Prilikom preuzimanja pošiljke plaća se celokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.
  2. Virmanski – uplata na bankovni račun društva FARMASI – plaćanje plaćanje u roku od 10 dana od datuma na fakturi, uključujući i trošak dostave.

Plaćanje pouzećem- karticama moguće je samo ukoliko kurirska služba podržava takav sistem naplate.

XI) Dostava

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Srbije.

Nakon što FARMASI evidentira porudžbinu (najkasnije u roku od 24 sata od porudžbine proizvoda od strane korisnika što se primenjuje isključivo ukoliko takav rok ističe tokom radnog dana u Republici Srbiji, i ne odnosi se na neradne dane) korisniku će proizvodi biti isporučeni u sledećim rokovima:

  • 2 do 5 radnih dana u zavisnosti od odabranog načina dostave.

XII) Trajanje ugovora

Ugovor o kupoprodaji FARMASI proizvoda koji je sklopljen između FARMASI-a i kupca jeste jednokratan ugovor o kupoprodaji na daljinu koji je izvršen kada FARMASI isporuči kupcu naručen proizvod, a kupac plati cenu tog proizvoda i dodatne troškove, ako su primenljivi.    

Ovi Uslovi prodaje sastavni su deo Ugovora o kupoprodaji FARMASI proizvoda.

XIII) Zaštita podataka pri kupovini

FARMASI se obavezuje zaštiti ličnih podataka kupaca na način kako je to opisano u FARMASI-jevim Pravilima o zaštiti privatnosti koji su dostupni ovde: https://www.farmasi.rs/index.php/pravila .

XIV) Izmena Uslova prodaje i stupanje na snagu

FARMASI ima pravo izmeniti ove Uslove prodaje u bilo koje vreme. Izmene stupaju na snagu danom objave na Internet stranici https://www.farmasi.rs/.

Kupac podleže Uslovima prodaje koji su na snazi u trenutku u kojem koristiti FARMASI web shop odnosno izvrši porudžbinu FARMASI proizvoda.

Ovi Uslovi prodaje objavljeni su, stupaju na snagu i primenjuju se od dana 1. marta 2024. godine.

 

 

FARMASI 2021 - sva prava pridržana
DESIGNER